Diese Website speichert ausschließlich technisch notwendige Cookies.
Datenschutzerklärung

MF 
DACHDESIGNER

MF DachDesigner umożliwia rysowanie modeli dachów
i wykorzystuje je do obliczania powierzchni dachu (świadectwo pomiaru). Na tej podstawie można analizować ssanie wiatru, nachylenie dachu, odwodnienie dachu, fizykę budowli itp.

MF DachDesigner geöffnet auf einem Laptop.

Nasz Program

dachsoftware mf dach

Szybki wstęp

MF DachDesigner umożliwia rysowanie technicznych modeli dachów
z rzeczywistymi konturami. Zamiast linii rysujesz połączenia ścian lub krawędzie dachu, punkty tworzą wpusty itp. Model dachu stanowi podstawę obliczeń technicznych, takich jak izolacja spadkowa, unoszenie przez wiatr, fizyka budowli i odwodnienie dachu. Automatyczne tworzenie obmiaru i ofert jest również możliwe.

Za pomocą programu MF CadViewer można importować kształty dachów
z plików dwg, dxf lub PDF. Jest on częścią pakietu MF DachDesigner i jest bezpłatny.

Planowanie dachu płaskiego jest wykonywane w 6 krokach:

  1. Wprowadzenie adresu i kluczowych danych budynku
  2. Rysowanie modelu dachu
  3. Przeprowadzanie obliczeń (unoszenie przez wiatr, izolacja spadkowa, fizyka budowli, drenaż...)
  4. Wydajność i rentowność systemu solarnego
  5. Obliczanie masy (automatyczne obliczanie powierzchni dachu)
  6. Specyfikacje usług
Przeczytaj podręcznik

Moduły

dachsoftware mf dach

MF Dämmplan

MF Dämmplan wykorzystuje model dachu z MF DachDesigner
i automatycznie tworzy plan izolacji spadkowej. Można go następnie ręcznie zoptymalizować
i dostosować do wymagań klienta. Obliczona zostanie również fizyka budowli.

Przeczytaj podręcznik

dachsoftware mf dach

MF Windsog

Podczas planowania dachów płaskich należy zweryfikować ich statykę. Można to zrobić za pomocą obliczeń uniesienia przez wiatr zgodnie z normą EN 1991-1-4 z kilkoma załącznikami krajowymi (np. GB, IT, LUX, AUT, POL, SWE itp.).


Przeczytaj podręcznik