MF 
DACHDESIGNER

MF DachDesigner umożliwia projektowanie modeli dachów które wykorzystuje do obliczania powierzchni dachu generując certyfikat pomiaru. Na tej podstawie można analizować ssanie wiatru, izolacje spadkową, odwodnienie dachu, fizykę budowli itp.

MF DachDesigner geöffnet auf einem Laptop.

Nasz Program

dachsoftware mf dach

Szybki wstęp

MF DachDesigner umożliwia rysowanie technicznych modeli dachów z rzeczywistymi konturami. Zamiast linii rysujesz połączenia ścian lub krawędzie dachu, punkty tworzą wpusty itp. Model dachu stanowi podstawę obliczeń technicznych, takich jak izolacja spadkowa, unoszenie przez wiatr, fizyka budowli i odwodnienie dachu. Automatyczne tworzenie pomiaru i ofert jest również możliwe.

Za pomocą programu MF CadViewer można importować kształty dachów
z plików dwg, dxf lub PDF. Jest on częścią pakietu MF DachDesigner i jest bezpłatny.

Planowanie dachu płaskiego jest wykonywane w 6 krokach:

  1. Wprowadzenie adresu i kluczowych danych budynku
  2. Rysowanie modelu dachu
  3. Przeprowadzanie obliczeń (unoszenie przez wiatr, izolacja spadkowa, fizyka budowli, drenaż...)
  4. Wydajność i rentowność systemu solarnego
  5. Obliczanie masy (automatyczne obliczanie powierzchni dachu)
  6. Specyfikacje usług
Przeczytaj podręcznik

Wtyczki

dachsoftware mf dach

MF Dämmplan

MF Dämmplan wykorzystuje model dachu z MF DachDesigner i auto-matycznie tworzy plan izolacji spadkowej. Można go następnie ręcznie zoptymalizować i dosto-sować do wymagań klienta. Obliczona zostanie również fizyka budowli.

Przeczytaj podręcznik

dachsoftware mf dach

MF Drain

MF Drain tworzy i optymalizuje obliczenia odwodnienia za pomocą wpustów i rynien zgodnie z normami DIN 1986 część 100 i DIN 12056 część 3. MF Drain jest dostępny w wersji podstawowej i profesjonalnej.
dachsoftware mf dach

MF Windsog

Podczas planowania dachów płaskich należy zweryfikować ich statykę. Można to zrobić za pomocą obliczeń uniesienia przez wiatr zgodnie z normą EN 1991-1-4 z kilkoma załącznikami krajowymi (np. GB, IT, LUX, AUT, POL, SWE itp.).


Przeczytaj podręcznik