MF DRAIN

MF Drain oblicza odprowadzenie wody z dachu dla wpustów i rynien zgodnie z normami DIN 1986 część 100 oraz DIN 12056 część 3.

MF Drain jest dostępny w wersjach Podstawowej i Profesjonalnej. Ta ostatnia może być również używana jako wtyczka w programie MF DachDesigner.

MF Drain - Entwässerungsberechnung

Wersje

MF Drain jest dostępny w dwóch wersjach.
Dowiedz się, która z nich odpowiada Twoim potrzebom.

MF Drain Flachdach

MF Drain Basic

Pakiet podstawowy zawiera

Program samodzielny

Obliczenia odwodnienia dla dachów stromych i płaskich

Edytowalna biblioteka z elementami odwodnienia

Entwässerungszonen

MF Drain Pro

Wszystkie funkcje pakietu podstawowego

dodatkowo jako wtyczka do programu MF DachDesigner

Współpraca z innymi wtyczkami (np. uwzględnienie planu izolacji spadkowej)

Szybki wstęp

MF Drain


MF Drain projektuje i weryfikuje wewnętrzne i zewnętrzne systemy odprowadzania wody z dachu. Obliczenia obejmują odprowadzanie wody z rynien i rur spustowych, w tym awaryjne odprowadzanie, zgodnie z DIN 1986 część 100 oraz DIN 12056 część 3. Wszystkie niezbędne dane podstawowe do obliczeń są zawarte w programie. Obejmuje to dane opadowe (KOSTRA-DWD), wpusty, rynny, leje, współczynniki spływu...

  • Wersja podstawowa to samodzielny program. Wymaga ręcznego wprowadzenia obszarów dachowych wraz z powiązanymi elementami odwodnienia (rynny, wpusty, rury spustowe).
  • Wersja profesjonalna współpracuje także z programem MF DachDesigner i importuje jego modele dachów. Podczas tego procesu zidentyfikowane są sekcje spadkowe dachu. Dodatkowo, uwzględniane są opady deszczu, lokalizacja awaryjnego odwodnienia, informacje o retencji wody deszczowej, a także wszystkie elementy systemu odwodnienia dachowego są włączone do weryfikacji odwodnienia.


MF Drain sprawdza, czy:

  • Dachy strome są prawidłowo odprowadzane do zawieszonych rynien + rur spustowych
  • Dachy płaskie są prawidłowo odprowadzane do zawieszonych rynien + rur spustowych
  • Dachy płaskie zawierają wystarczającą liczbę wpustów
  • Wpusty awaryjne mają odpowiednie rozmiary
  • Wewnętrzne rynny są prawidłowo wymiarowane
  • odprowadzenie wody z dachu spełnia normy DIN 1986-100 i DIN EN 12056-3